THE BAND

BIOGRAPHY

DUTCH
In een tijd van overschot aan bands besluiten 4 vrienden er toch een te beginnen. Simpelweg omdat in hun dorp nog geen band bestaat. Met optredens in het dorpscafé en op het dorpsplein verschaffen ze zich de status van 'lokale helden'. Scarlet Rose noemen ze zich en tanken vertrouwen met finale plaatsen in diverse regionale bandwedstrijden waarna ze besluiten de eerste liedjes te laten vastleggen in een studio in de grote stad. De eerste optredens onder eigen naam buiten het dorp doen ze maar meteen in de UK, tijdens het international pop overthrow festival in de befaamde Cavern Club.

In de loop van 2019 worden de eerste liedjes uitgebracht als voorbode voor een EP en staat de band te popelen om verdere bekendheid te ontwikkelen buiten de dorpsgrenzen.  

ENGLISH
In an era of an exces of bands, 4 friends decide to start one. They decide to do this simply because there are no bands in their village yet. With local gigs in their village's café they obtain the status 'local heroes'. They call themselves Scarlet Rose and with cofidence they manage to place themselves in serveral final places in various band competitions. Now they have decided to get their first songs recorded in a studio in the big city. Their first gigs under their own name, outside if their village, is in the UK, during the International Pop Overthrow festival in the famous Cavern Club.

In the course of 2019, their first songs will be released as a precursor for an EP and the band is eager to develop fame outside the village limits.

© Copyright Scarlet Rose Band - All Rights Reserved  |  Website by: AmeezingWeb